Nieuwsbericht NOS-journaal : brief VO-raad

Het Hoeksch Lyceum is buitengewoon ingenomen met de brief van de VO-raad aan de tweede kamer. Brief en nieuwsbericht in NOS-journaal vindt u onder aan de pagina. De voorstellen sluiten mooi aan bij de visie van het Hoeksch Lyceum op onderwijs. Dat wij eruit halen wat erin zit mag wel blijken uit onze cijfers: ruim 40% op havo en vwo heeft het diploma behaald met een oorspronkelijk lager advies van de basisschool.  Gevolg is wel dat de doorstroom in de bovenbouw wat lager uitpakt en ook het gemiddelde eindexamencijfer lager uitvalt. Maar kinderen worden niet belemmerd in hun groei. Daar zijn we trots op.

Zoals u weet werken wij met een verlengde brugperiode en dakpanklassen. Verder hebben wij een goed adviseringssysteem waarbij het schooladvies in groep 8 inderdaad het startadvies is en zeker niet het advies voor het eindniveau.
Hoe werkt onze advisering:

  • Cijfers worden gelegd naast de bevorderingsrichtlijnen
  • Docenten geven advies voor hun vak en houden rekening met werkhouding, inzet en cognitieve mogelijkheden
  • In de onderbouw worden Cito-volgtoetsen afgenomen
  • Het advies van de basisschool en de eindtoets worden meegenomen
  • Er wordt gekeken naar ondersteuningsmogelijkheden
  • In maart/april wordt het voorlopig advies met de ouders besproken
  • Eventuele aanpassing handelingsplannen
  • Eind schooljaar definitief advies voor het volgend schooljaar

Paul Rosenmöller roept op de ogen niet te sluiten voor leerlingen waarbij het even niet goed gaat en geen gelijke kansen krijgen door omstandigheden waarop zij geen invloed hebben. Van deze uitspraak gaat mijn onderwijshart onmiddellijk sneller kloppen. Samen maken wij er werk van!

Door middel van onderstaande link kunt u het interview met Paul Rosenmöller terug zien. https://youtu.be/Io-PStURdn4

De brief van de VO-raad vindt u achter deze link.

Mevrouw drs. R.M. Valkenborg
rector