Centraal inhaalmoment voor gemiste SE’s uit SE-week 2

Centraal inhaalmoment voor gemiste SE’s uit SE-week 2.

Maandag 30 januari, lokaal 110, start: 1e uur (t/m 2e of 3e uur) in lokaal 110

 

  • De leerlingen krijgen een individuele uitnodiging via Magister (ELO, berichten)
  • Alleen schriftelijke SE’s kunnen ingehaald worden, voor overige gemiste SE’s moet de leerling afspraken maken met de vakdocent
  • Voor SE’s als Kijk –en Luistertoetsen of computeropdrachten moet de leerling afspraken maken met de vakdocent
  • Bij meerdere gemiste SE’s wordt het eerste gemiste SE ingehaald