Indrukwekkende resultaten bij de proeflesjes

De resultaten tijdens de proeflessen in de kunstklas waren wel erg indrukwekkend! Leerlingen kregen de opdracht een verhaaltje te maken bij de uitgedeelde figuurtjes. Na het maken van dit verhaal moest er met behulp van een toegewezen emotie een theater met decor ontworpen worden; dit werden werkelijk kunstwerkjes!