Afwezigheid zorgcoördinator mevr. Vos

In verband met een operatie en de daaraan verbonden revalidatie zal mevrouw Vos tijdelijk vervangen worden door mevrouw Geerling.
Mevrouw Geerling is al als begeleidster passend onderwijs verbonden aan de school.

Tijdens de afwezigheid van mevrouw Vos blijft het eerste aanspreekpunt de mentor van uw kind. Mocht u vragen hebben voor mevrouw Vos dan kunt u mailen naar e.vos@hoekschlyceum.nl. Mevr. Geerling zal deze mail dan beantwoorden.