Veel belangstelling voor ‘Leren leren’

Bijna 200 ouders, van voornamelijk brugklasleerlingen, hebben de Leren leren-avond voor ouders bijgewoond. Veel ouders lopen thuis tegen dezelfde obstakels aan: hoe stimuleer ik mijn kind? Hoe help ik bij plannen en het maken van huiswerk?leren

Tijdens deze avond hebben wij de ouders op deze vragen antwoord proberen te geven.

Vijf docenten legden uit hoe leerlingen het beste kunnen leren voor de verschillende vakken en hoe de ouders hen hierbij kunnen helpen.

Verder was er aandacht voor leerstijlen, planning en vragen van ouders.

 

Nog een paar “gouden tips”

  • Help uw kind bij het plannen van toetsen en huiswerk. Pubers zijn hier nog niet zo goed in. Denk hierbij ook aan de 2 herkansingen per cijferperiode (periode 1: t/m 20 november, periode 2: t/m 10 maart, periode 3: t/m 9 juni)
  • Laat uw kind de lesstof eerst aan u uitleggen en stuur vervolgens bij. Zelf uitleggen is namelijk veel effectiever dan uitleg krijgen.
  • Maak gebruik van de digitale oefentoetsen en woordtrainers via Magister.leren-2
  • Kijk eens een Engelse film met Engelse ondertiteling.
  • Overhoren werkt!
  • Het gebruik van bronnen is belangrijk bij aardrijkskunde en geschiedenis. Wie, wat, waar, waarom?
  • Het Hoeksch Lyceum Handboek in de Elo in Magister staat vol leertips, formats voor b.v. verslagen en leerstrategieën en wordt doorlopend aangevuld.
  • Keep on smiling en blijf uw kind stimuleren.
  • Wij bieden huiswerkbegeleiding en bijles op school aan.

leren-leren