‘Passend Onderwijs’, ook op het Hoeksch Lyceum

Sinds de invoering van het passend onderwijs komen op alle scholen leerlingen met heel diverse achtergronden binnen. Zo zit in klas G1A Mozes, die de klassieke vorm van autisme heeft. Met behulp van zijn klasgenoten – iedere week heeft Mozes een andere “buddy” – vindt hij steeds beter zijn weg op school. Hij verrast daarnaast telkens zijn docenten met zijn bijzondere kijk op de wereld en hij stelt vragen waar zij ook wel eens even over moeten nadenken!

Hij heeft het bij ons op school ongelooflijk naar zijn zin en daar zijn de ouders van Mozes erg blij mee.

Met hun toestemming delen wij een compliment over het Hoeksch Lyceum:
“Regulier voortgezet onderwijs op niveau volgen is een flinke overgang voor hem. Het gaat met vallen en opstaan en hier en daar met wat hulp: van docenten, buddy’s en het thuisfront. Hij is op het Hoeksch Lyceum echt met zijn neus in de boter gevallen. Wij zijn heel blij dat hij bij jullie op school zit!”