Hoeksch Lyceum start Econasium

Het Hoeksch Lyceum heeft al jaren een International Business College en is gecertificeerd VECON Business School voor de bovenbouw havo en vwo. Vanaf dit schooljaar starten we in  bovenbouw vwo het Econasium!econasium

Het Econasium  is bedoeld voor leerlingen met wiskundig inzicht en interesse in economische onderwerpen. De leerlingen leren onderzoek te doen en passen dat toe in hun profielwerkstuk, waarbij ze ondersteund worden door wetenschappers van Tilburg University. Daarnaast bezoeken Econasiumleerlingen congressen en economische instellingen en nemen ze deel aan economische en bedrijfseconomische simulaties. Het Econasium is een uitstekende voorbereiding op een universitaire studie, met name in de economie, econometrie of bedrijfseconomie. De leerlingen volgen het Econasiumprogramma naast het gewone programma in de  vierde, vijfde en zesde klas van het vwo. Dat betekent een extra uitdaging en extra uren inspanning.

Meer informatie over het Econasium op onderstaande pagina:
https://hoekschlyceum.nl/econasium/

cimg3980