Nieuwe en vertrekkende docenten

Afscheid nemen van het Hoeksch Lyceum met verschillende redenen, zoals pensionering, verhuizing, dichter bij huis werken, de navolgende docenten:
Mevrouw A. Andfour – Frans
Mevrouw M. van Brakel – Frans/Klassieke talen
Mevrouw N. Derrez – Engels
De heer V. Francisca – natuurkunde
Mevrouw F. Griffioen – lichamelijke opvoeding
De heer L. Hartog – wiskunde
Mevrouw J. de Kater – remedial teaching
De heer Luijendijk – Engels
De heer Tekin- Nederlands
De heer A. Vaessen – economie

Nieuwe docenten, die staan te trappelen om op het Hoeksch Lyceum komend cursusjaar les te geven zijn:
Mevrouw I. Cheggar – Nederlands
Mevrouw A. Huisman – Nederlands
Mevrouw E. Stoop – Duits
De heer D. Boom – Engels
De heer J. Michau – Engels
De heer T. Nieuwenhuijse – muziek
Mevrouw S. Bodegom – Frans
Mevrouw H. Bounenni – Frans
De heer M. de Roo – aardrijkskunde
De heer P. Almeida – wiskunde
Mevrouw L. Kruithof – wiskunde
De heer R. Visser – natuurkunde
Mevrouw J. Mourits – nask/biologie
De heer L. Wilbers – natuurkunde
Mevrouw A. Braspenning – lichamelijke opvoeding

Met ingang van het nieuwe schooljaar heeft het Hoeksch Lyceum ook een nieuwe verzuimcoördinator: Mevrouw I. Vermeer