Goede presentaties project Duurzaamheid 5 vwo

Op dinsdag 24 mei werd  in de aula van school de eindpresentatie van het project Duurzaamheid van het vak ANW gehouden. Hierbij waren wethouder Boelhouwer , beleidsmedewerker mevr. Voogt ( beiden van de gemeente Cromstrijen)  en beleidsmedewerker Brand (gemeente Korendijk) aanwezig.. Ook het bureau RoosRos was vertegenwoordigd met dhr. Hanemaaijer. Namens de Regionale Afval Dienst waren wethouder van Tilborg en mevr. Akhadir aanwezig.  Mevrouw Venema van Stichting Milieu Dichterbij leidde de presentatie.

Het vak ANW (algemene natuurwetenschappen) is een verplicht examenvak op het vwo dat in de 5e klas wordt afgesloten. Een belangrijk onderdeel is het project duurzaamheid. De leerlingen hebben hiervoor in groepsverband onderzoeksvragen van echte opdrachtgevers beantwoord. De presentatie van de resultaten gebeurt aan de medeleerlingen, de docent, het MT en diverse externen.

 Met genoegen kijken we terug op de presentaties van de leerlingen: