Groep ‘Gedeeld Verdriet Jongeren’

Groep ‘Gedeeld Verdriet Jongeren’ (bij overlijden)

Dit schooljaar zijn wij op onze school gestart met de ondersteuningsgroep ‘Gedeeld Verdriet Jongeren(bij overlijden) ‘.
De groep is bedoeld om leerlingen met elkaar in contact te brengen die een dierbare hebben verloren.

De groep ‘Gedeeld Verdriet Jongeren’ is een ondersteuningsgroep opgezet en geleid door 2 hiervoor getrainde begeleiders, mevrouw Vos (coördinator onderwijsondersteuning/docente wiskunde) en mevrouw Van der Leer (vertrouwenspersoon/teamassistent).
Met maximaal 8 leerlingen wordt groepsgewijs gewerkt aan opdrachten. Bij het nabespreken van de opdrachten wordt goed naar elkaar geluisterd en raken de leerlingen met elkaar in gesprek.

De eerste groep bestond uit 7 leerlingen van diverse leeftijden en uit diverse afdelingen.
Voorafgaand aan het opstarten van de groep zijn intakegesprekken gevoerd met de leerlingen. Ouder(s)/verzorger(s) hebben toestemming gegeven voor deelname aan de groep. Ook is een informatieavond georganiseerd waar ouder(s)/verzorger(s)  ingelicht zijn over de opzet van de groep.

De leerlingen zijn 6 x 2 blokuren bij elkaar gekomen in een informele setting op school (niet in een klaslokaal).
De begeleiders van de groepen zijn met name faciliterend bezig geweest. Ze hebben een optimale mogelijkheid geboden om leerlingen ervaringen te laten delen, gevoelens te laten onderzoeken en zich te uiten en te leren van elkaar.
Tijdens de laatste bijeenkomst, die o.a. is afgesloten met lekker eten, is een enquêteformulier meegegeven. Uit de enquête is naar voren gekomen dat leerlingen de groep als zeer positief ervaren hebben.

Eenieder heeft op zijn eigen wijze een bijdrage geleverd. Dat heeft gezorgd voor indrukwekkende en ontroerende momenten. We hebben ook veel gelachen met elkaar. Uiteraard was er ook ruimte om niets te zeggen als dat soms zo voelde.

Volgend schooljaar gaan we weer een nieuwe groep opstarten.

Mocht u meer informatie hierover willen dan kunt u contact opnemen met mevrouw Van der Leer (j.vanderleer@hoekschlyceum.nl).
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de groep.

1
‘Herinneringszon’ (1 van de opdrachten).