Uitdaging voor leerlingen met The Big Challenge

“The Big Challenge” is een Engelse taalwedstrijd die dit jaar voor het eerst in Nederland wordt gehouden. De doelgroep: leerlingen van 12 tot en met 16 jaar oud.

De “Challenge” is ontstaan in Frankrijk door een groep docenten Engels die een manier zochten om leerlingen te motiveren en te stimuleren om Engels te leren. Vanaf het prille begin was het een doorslaand succes en is het uitgegroeid tot een evenement waaraan 550.000 leerlingen meedoen door heel Europa.

Meedoen gaat als volgt:

  • Leerlingen downloaden de gratis app en oefenen op eigen niveau. Op 19 april wordt de test op school afgenomen.
  • De test duurt 45 minuten en kan gewoon via de computer worden gedaan.
  • Leerlingen winnen altijd een prijs, ongeacht het aantal fouten. De prijs bestaat uit een certificaat op naam en een geweldige poster.
  • Leerlingen met hoge cijfers kunnen extra prijzen winnen.

Het Hoeksch Lyceum hoopt dat de “The Big Challenge” uitgroeit tot een jaarlijks terugkerend evenement dat navolging vindt bij alle scholen in het voortgezet onderwijs in Nederland!
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij dhr. C.H. Luijendijk, coördinator van the Big Challenge op het Hoeksch Lyceum. (n.luijendijk@hoekschlyceum.nl)

Big Challenge (2)