Ilona en Jessica winnaars PWS-prijs 2016

Donderdagavond 31 maart hebben alle 5 havo en 6 vwo leerlingen hun profielwerkstuk op school gepresenteerd. Bijna een jaar lang hebben ze hieraan gewerkt. Het profielwerkstuk is een onderdeel van het havo- en vwo-examen.

Een aantal leerlingen probeerden dit jaar de jaarlijkse PWS-prijs in de wacht te slepen. Een deskundige jury,  bestaande uit dhr. L. van Heeren (voorzitter van het bestuur van het Openbaar Onderwijs in de Hoekschewaard), dhr. drs. R.A. Renes (oud-docent en oud-examensecretaris Hoeksch Lyceum) en mevr. C.H. van der Woude (teamleider mavo Hoeksch Lyceum), hebben uiteindelijk unaniem besloten dat Ilona Klepacz uit 5 havo en Jessica Keijer uit 6 vwo de prijswinnaars van de PWS-prijs 2016 zijn.

Van harte gefeliciteerd Ilona en Jessica!

PWS avond 31 -3-2016