Week van het Lezen : voel de magie

De Week van het Lezen (7-11maart): Voel de magie van lezen

Over het enorme belang van lezen bestaat nauwelijks discussie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een kind dat graag en goed leest meer kansen heeft op de arbeidsmarkt later. Bovendien is een lezend kind taalvaardiger. Een kind dat een kwartier per dag leest of wordt voorgelezen, leert maar liefst 1000 nieuwe woorden in een jaar. Een week voor de Boekenweek introduceert het Hoeksch Lyceum daarom van maandag 7 maart tot en met vrijdag 11 maart de Week van het Lezen. Tijdens deze week begint iedere ochtend iedere docent van het eerste lesuur met voorlezen uit een boek.

Tijdens de Week van het Lezen kiest in de onderbouw de docent Nederlands met de klas een boek waaruit voorgelezen wordt. De klassenvertegenwoordiger geeft het boek iedere ochtend aan de docent met wie de klas start en die leest vervolgens een stukje voor. In de bovenbouw zorgt de docent zelf voor een boek, een gedicht of een verhaal naar eigen keuze.

We grijpen deze week ook aan om in alle klassen duidelijk te maken dat leerlingen altijd een leesboek bij zich moeten hebben op school. Als er na een toets tijd over is, als er een tussenuur is of na het maken van huiswerk kunnen de leerlingen dan lezen uit hun boek. Voor de talen moeten leerlingen boeken lezen dus een boek is altijd wel voorhanden. Het motto hierbij is: Even niets te doen? Pak een boek!