Leerling- en ouderonderzoek (reminder)

Onze school is aangesloten bij een overkoepelende organisatie op het gebied van kwaliteitszorg: Kwaliteitscholen.

Ouders, verzorgers en leerlingen worden een paar keer tijdens de schoolloopbaan op het Hoeksch Lyceum verzocht om aan een onderzoek deel te nemen. Recent zijn de ouders, verzorgers van leerjaar 1 t/m 6 per mail uitgenodigd om een onderzoek in te vullen. De leerlingen doen dit klassikaal in een studieles onder begeleiding.

Mocht u/jij er nog niet aan toegekomen zijn om het onderzoek in te vullen, verzoeken wij u/jou dit alsnog te doen.

De gegevens die uit het onderzoek komen, zijn voor onze school van groot belang. Deze gegevens  zullen nauwkeurig geanalyseerd worden door de kwaliteitsgroep van de RSG-groep en omgezet worden in verbeterplannen. Over deze plannen van aanpak zult u op de hoogte gehouden worden.