Incident in Hoeksche Waard op woensdag 27 januari

Zoals u wellicht afgelopen maandag via de media heeft vernomen heeft zich woensdag 27 januari een uiterst vervelend incident voorgedaan waarbij een leerlinge van één van de scholen voor middelbaar onderwijs in Oud-Beijerland was betrokken.

Met het oog op het onderzoek naar de dader is er op advies van politie en OM door de Gemeente besloten het incident niet direct naar buiten te brengen. In samenspraak met OM en politie heeft de Gemeente ervoor gekozen nu het voorval onder de aandacht te brengen.

De politie heeft de afgelopen dagen extra gesurveilleerd op schoolroutes, zowel in uniform als onherkenbaar. Desondanks zal dat wellicht niet alle gevoel van onrust en onveiligheid kunnen wegnemen.

Als school willen wij u vragen om extra alert te zijn op de veiligheid van uw kind en deze niet alleen van en naar huis te laten gaan indien de schoolroute afgelegen is. Mocht u daarnaast merken dat uw zoon/dochter erg ongerust is of behoefte heeft aan begeleiding dan kunt u contact opnemen met de jeugdteams via telefoonnummer 088-1239925 of via e-mail info@jeugdteamhw.nl. Op de website www.jeugdteamhw.nl kunt u meer informatie vinden over de jeugdteams. Zij hebben professionele medewerkers in dienst die deskundige begeleiding en advies bieden.

Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) die behoefte hebben om nader te reageren kunnen contact opnemen met de teamleider of coördinator onderwijsondersteuning of vertrouwenspersoon.

Met vriendelijke groeten,

Coördinator Onderwijsondersteuning
Directie Hoeksch Lyceum