Afspraken over inhalen gemiste SE (wk 2)

A.s. maandag 1 februari het 1e, 2e en 3e uur kunnen alle leerlingen uit de examenklassen die een SE gemist hebben, dit inhalen.

Voor leerlingen die een SE gemist hebben wat op de computer gemaakt moet worden, is het SIC opengesteld.
Voor leerlingen die een schriftelijke toets gemist hebben, kunnen dit in lokaal 112 (mavo) of 113 (havo/Vwo) inhalen.

Als je meerdere SE’s gemist hebt, zul je met de docent individuele afspraken moeten maken.

Het inhalen van de Kijk -en Luistertoetsen zal later plaatsvinden en valt dus niet onder dit inhaalmoment.

Let op! We hebben het hier over inhalen. De herkansing van een SE moet je vanaf woensdag via Magister aangeven (zie eerder bericht).

Met vriendelijke groet,
Het Examenbureau