Informatie SE herkansingen voor-examenklassen

Beste leerlingen van 3-mavo, 4-havo, 4-vwo en 5-vwo, 

Zoals je weet mag je in dit cursusjaar in totaal 3 SE’s herkansen. Op donderdag 4 februari mag je over één SE-toets een herkansing afleggen.
In juni komen de andere twee herkansingen aan bod.

Uiterlijk zondag 31 januari moet je je voor de SE-herkansing opgeven via Magister.
Vermeld daarbij wel om welke vak het gaat en vul het juiste toetsnummer in. De toetsnummers kun je vinden in je cijferportaal bij de desbetreffende toets of in het PTA.

Om te bepalen welke SE-toets je gaat herkansen kun je natuurlijk al zien welke toets hiervoor in aanmerking komt. Overleg ook met je docent/mentor wat het handigst is om te doen.

De cijfers staan woensdag 27 januari allemaal op Magister, maar kijk alvast naar de mogelijkheden. Erg veel zal er in deze korte tijd niet meer veranderen. 

Als je vragen hebt, overleg dan met je vakdocent/mentor. 

Met vriendelijke groet,

Het Examenbureau.