Informatie SE herkansingen examenklassen

Beste examenleerlingen, 

Zoals je weet mag je in dit cursusjaar 3 SE-herkansingen afleggen, nu één (over periode 1) en in april (over beide periodes) de overige twee.

De herkansing van één SE uit periode 1 wordt op donderdag 4 februari afgenomen. Je moet je uiterlijk zondag 31 januari via Magister aanmelden voor jouw herkansing.
Daarbij moet je dan het vak vermelden, maar ook het nummer van de SE-toets die je gaat herkansen (dit nummer zie je bovenaan in je cijferkolom).

Om goed te bepalen wat je gaat herkansen, kun je in Magister naar al jouw behaalde SE-resultaten kijken. Woensdag 27 januari horen al die cijfers van periode 1 daar op te staan. Hopelijk weet je dat je in principe elke SE-toets mag herkansen, ongeacht het eerder behaalde cijfer.

Let ook goed op de weging van bepaalde cijfers. Soms kun je beter kiezen voor een SE met een zwaardere weging om zo je gemiddelde te verbeteren.

Overleg met je docent/mentor wat voor jou de beste keuze is. 

Met vriendelijke groet, 

Het Examenbureau