Leerlingen verdienen geld voor Day for Change

Op 4 en 16 december hebben 59 havo -2 leerlingen van het Hoeksch Lyceum deelgenomen aan het project “Day for Change Klasse!Actie”, georganiseerd door het International Business College (IBC) van deze school.

Met de Klasse!Actie van “Day for Change” leren jongeren ondernemen door eigen bedrijven op te zetten met een microkrediet van € 20,-. De winst gebruikt “Day for Change” om arme mensen in ontwikkelingslanden aan een microkrediet te helpen. In veel gevallen is zo’n microkrediet voor hen het begin van een nieuw leven.

Voorafgaand aan de twee projectdagen hebben de leerlingen tijdens de reguliere lessen al informatie over het project gekregen. De onderwerpen “‘Microkrediet” en  “Wereldburgerschap” werden behandeld bij de studielessen, Nederlands en Wiskunde. Tijdens de twee projectdagen hebben de leerlingen in totaal 15 bedrijfjes opgezet. Vrijdag 4 december is een aangepast ondernemingsplan geschreven en gepresenteerd aan  IBC- leerlingen. Na ontvangst van het startkapitaal werden de voorbereidingen getroffen voor de kerstmarkt.

Woensdag 16 december was het zover. Onder toezicht van IBC leerlingen en docenten werd de kerstmarkt eerst vakkundig opgebouwd. Bij de eerste pauze van de onderbouw barstte de bedrijvigheid los en zijn de leerlingen druk in de weer geweest om hun producten te verkopen aan hun medeleerlingen. Hun handelsvoorraad bestond uit kerstkaarten, kerstmokken, magneet knijpers, kerstballen, oortjes en nog veel meer hebbedingen en kerstcadeautjes. Daarnaast waren er activiteiten te doen tegen betaling, zoals het spijkerbroekhangen en spons gooien.

Een voorlopige schatting van de opbrengst is € 525,- . Na aftrek van de voorfinanciering blijft er een winstbedrag van € 225,- over voor de Stichting “Day for Change”. Een mooi resultaat voor twee dagen ondernemen door enthousiaste onderbouwleerlingen van het Hoeksch Lyceum. Het geld komt ten goede aan microfinancieringsprojecten in ontwikkelingslanden.

Meer foto’s zijn te vinden op de Hoeksch Lyceum Facebooksite: https://www.facebook.com/Hoeksch/