2e jaars Sportklassers op de schaats

Leerlingen uit het 2e jaar van de Sportklas zijn op vrijdag 11 december gaan schaatsen: