Ruimte voor talent op Hoeksch Lyceum

Jasper van Amerongen (3e jaars Vwo-leerling)  geslaagd voor Vwo-examen informatica

Jasper heeft een wel heel bijzonder resultaat bereikt. Als dertienjarige Vwo-er heeft hij een informatica-examen behaald dat leerlingen eigenlijk pas in 6 Vwo afleggen.

De informatica-docent, dhr. Braas, legt hierover het volgende uit:

Op deze website is een (door onszelf ontwikkelde) methode over het leren werken met een database te vinden. Een database is een digitaal archief. Met behulp van een database kunnen gegevens gestructureerd worden opgeslagen zodat de informatie snel kan worden geraadpleegd. Ook kunnen er relaties worden gelegd zodat informatie maar één keer hoeft te worden opgeslagen. Dit is de moderne techniek om fouten in een database te voorkomen.
De opdracht in het examen was om een de website http://www.cruise.nl/ na te bouwen waarbij waarbij bemanningsleden, passagiers, bestemmingen, rederijen en reizen moeten worden geregistreerd. Het examen bestond uit twee delen: het ontwerpen van de database met behulp van een diagram en het daadwerkelijk programmeren van de database in de databasetaal die MySQL wordt genoemd (spreek uit: mijsiekwael).

Het laatste onderdeel had Jasper foutloos en dat leverde 4 punten op. Bij het eerste onderdeel – het ontwerp –  haalde Jasper vier van de zes punten dus het eindcijfer was een 8. De beoordeling was minstens zo streng als alle andere vwo-examenkandidaten.

Een prachtig resultaat!
Het Hoeksch Lyceum feliciteert Jasper dan ook van harte!

Jasper van Amerongen INF