1e jaars Sportklasleerlingen op de schaats

1e jaars Sportklasleerlingen op de schaats in Rotterdam: