Hoeksch Lyceum organiseert Taaldorp

Het Hoeksch Lyceum heeft op 15 en 18 september een taaldorp georganiseerd voor alle 2e klassen. De leerlingen konden daar in het Frans en Engels hun voorbereide gesprekjes uitvoeren. Het doel was spreekvaardigheid trainen op een activerende en uitdagende manier. De aula was leuk aangekleed, daar werden zes situaties  nagebootst. Bovenbouwleerlingen namen de gesprekjes af, in situaties zoals bijvoorbeeld de Mac Donald’s, of de eerste hulp. Bovenbouwleerlingen vulden per 2e klasser ook een scoreformulier in. Bij een geslaagd resultaat ontving de 2e klasser een certificaat als bewijs van bekwaamheid. Het waren twee leerzame en inspirerende ochtenden  voor alle betrokken leerlingen.