Vacature oudergeleding Medezeggenschapsraad

Het Hoeksch Lyceum is op zoek naar twee nieuwe leden voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR). Hiervoor zoeken wij actieve, betrokken ouders.

In de MR zijn leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), docenten en onderwijsondersteunend personeel vertegenwoordigd. Alle belangrijke zaken die met de organisatie en het onderwijs op het Hoeksch Lyceum en Actief College te maken hebben, worden door de directie aan de MR voorgelegd.

De MR vergadert ongeveer 5x per jaar ’s avonds (van 19.00 tot 22.00 uur) op de locatie Hoefsmid 1 te Oud-Beijerland.

Heeft u belangstelling? Meer informatie kunt u krijgen bij de oudergeleding.
E-mail: oudersmr@ovohw.nl. Of telefonisch bij de heer M. (Marco) van Driel: 06-30920967.

Wilt u zich kandidaat stellen? Dan kunt u zich tot 18 september aanmelden bij mevrouw I. Termeer, secretaris van de MR.
E-mail: i.termeer@ovohw.nl.