Vacature leerlingengeleding Medezeggenschapsraad

Het Hoeksch Lyceum is op zoek naar twee nieuwe leden voor de leerlingengeleding van de Medezeggenschapsraad (MR). Hiervoor zoeken wij actieve, betrokken leerlingen.

In de MR zijn leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), docenten en onderwijsondersteunend personeel vertegenwoordigd. Alle belangrijke zaken die met de organisatie en het onderwijs op het Hoeksch Lyceum en Actief College te maken hebben, worden door de directie aan de MR voorgelegd.

De MR vergadert ongeveer 5x per jaar ’s avonds (van 19.00 tot 22.00 uur) op de locatie Hoefsmid 1 te Oud-Beijerland.

De 2 leden die aftreden vanwege het halen van hun eindexamen hebben onderstaand stukje geschreven over hun tijd in de MR:

Na 3 jaar in de medezeggenschapsraad te hebben gezeten is het voor ons tijd om het stokje over te dragen. We hebben de school op een andere manier leren kennen, zo hebben we kunnen meedenken en meepraten over het beleid van de school.Ook hebben we leren vergaderen op een nieuw niveau en kom je als lid van de MR te weten hoe het onderwijs wordt vormgegeven.
Daarnaast heb je als leerling in de MR op bepaalde beleidsplannen instemmings-recht waardoor je als leerling ook echt invloed hebt op beslissingen. Voor ons waren deze 3 jaar ontzettend leerzaam en we hopen dat de volgende leden het net zo leuk vinden als wij. 

Sophie van Bochove V6
Bente Bakker V6 

Wil jij je kandidaat stellen? Dan kan je je tot 18 september 2015 aanmelden bij mevrouw I. Termeer, secretaris van de MR.
E-mail: i.termeer@ovohw.nl.