Ziekmelden of te laat komen

Met ingang van dit schooljaar is de procedure voor ziekmelden gewijzigd.

Ouder(s)/verzorger(s) bellen ’s morgens voor 09.00 uur naar de verzuimcoördinator (dhr. Vermeulen). De verzuimcoördinator is rechtstreeks te bereiken via het directe doorkiesnummer:
0186-728130

Wanneer de leerling weer op school komt, levert hij of zij het ziekteherstelformulier bij de verzuimcoördinator in.

Leerlingen die te laat komen op school, melden zich ook bij de verzuimcoördinator.

Dhr. Vermeulen is voor leerlingen te vinden:
1e en 2e uur in kamer 23 a (tussen muzieklokaal en atelier)
3e t/m 8e uur in S.I.C.