Welkom nieuwe SportKlassers

Wellicht ten overvloede, maar voor alle duidelijkheid melden we toch nog dat alle nieuwe brugklasleerlingen die gekozen hebben voor de SportKlas op het Hoeksch Lyceum, de testmiddagen goed doorstaan hebben en dus geplaatst zijn in de SportKlas!

sportklassen

WELKOM in de SportKlas!