Bestellen schoolboeken

U kunt het boekenpakket bestellen via de website van Van Dijk Educatie. De boeken worden thuisbezorgd.
De leerlingen hebben bij hun rapport een brief van Van Dijk ontvangen met bestelinformatie voor het boekenpakket voor de volgende cursus. In deze handleiding staat duidelijk uitgelegd hoe alles werkt en de antwoorden op de meest gestelde vragen.
Ouders en leerlingen kunnen met hun vragen terecht bij de klantenservice van Van Dijk. Op werkdagen (08.30-17.00 uur) zijn zij bereikbaar op: 088-2030303.

Het boekenpakket is gratis. Van Dijk vraagt aan de ouder(s), verzorger(s) een borg van € 75,= voor het leermiddelenpakket om te bevorderen dat de boeken tijdig en correct aan het eind van het cursusjaar worden ingeleverd. Schade of vermissing van de boeken wordt met het borgbedrag verrekend. De betaling van de borg is niet verplicht. Bij het bestellen van de boeken kan aangevinkt worden of de ouder(s),
verzorger(s) de borg willen betalen.
Bij het verlaten van de school wordt dit bedrag weer gerestitueerd door Van Dijk Educatie.