Vertrekkende en nieuwe teamleider Vwo

Aan het einde van dit schooljaar zal de teamleider van het Vwo, de heer Clemens Bentlage, het Hoeksch Lyceum vaarwel zeggen.  Er liggen nieuwe uitdagingen op zijn pad. Het Hoeksch Lyceum kijkt met dankbaarheid terug op de periode van de heer Bentlage als teamleider en docent economie. Een gedreven teamleider die op vele terreinen heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de school.  Met name zijn niet aflatende zorg voor leerlingen en collega’s, zal ons bij blijven. Wij wensen de heer Bentlage heel  veel succes met zijn nieuwe plannen.

Per 1 augustus 2015 zal de heer Jeroen Dekens  starten als de nieuwe teamleider van het Vwo. Een man van kaliber, een enthousiaste persoonlijkheid met een echt onderwijshart, die wij van harte welkom heten binnen het directieteam.  De heer Dekens heeft zich inmiddels voorgesteld aan het personeel. De leerlingen zullen de nieuwe teamleider leren kennen op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar.  Ouders en verzorgers zullen in de gelegenheid zijn persoonlijk met de heer Dekens kennis te maken tijdens de contactavonden in september. Wij wensen de heer Dekens een bijzonder fijne en succesvolle tijd op het Hoeksch Lyceum toe.

Mevr. drs. R.M. Valkenborg,
rector Hoeksch Lyceum. 

 

Dhr. Bentlage, vertrekkend teamleider Vwo:

Na ruim zeven jaar werkzaam geweest te zijn op het Hoeksch Lyceum, ga ik per 1 augustus de school verlaten. Ik kijk met plezier terug op alle leerlingen die ik heb mogen begeleiden en alle fijne collega ’s waarmee ik heb samengewerkt.  In de periode dat ik heb gewerkt op het Hoeksch Lyceum is er een groei geweest van een school in zwaar weer met weinig aanmeldingen naar een school die weer gezond is qua leerlingenaantal en onderwijsaanbod. Ik ben blij dat ik aan die ontwikkeling mijn steentje heb kunnen bijdragen.BNT

Voor mij persoonlijk is het tijd voor wat nieuws. Ik ga de komende periode parttime lesgeven in de vakken economie en management & organisatie  op de Ring van Putten in Spijkenisse, werken als e-learning ontwikkelaar economie voor Kunskapsskolan Nederland  en werken  als auteur voor Noordhoff Uitgevers.  Voor het nieuwe schooljaar liggen er dus voldoende uitdagingen op mijn bord die ik met plezier ga oppakken.

Ik wens alle leerlingen, hun ouders en ook mijn collega ’s veel plezier en succes toe op het Hoeksch Lyceum in de komende tijd!

Clemens Bentlage

 

Dhr. Dekens, nieuwe teamleider Vwo:

Per 1 augustus start ik als teamleider Vwo op het Hoeksch Lyceum. Een kwaliteitsschool met een heldere missie en visie. Wat mij aanspreekt binnen de visie van de school is dat naast het verwerven van kennis en vaardigheden er  veel aandacht is voor het pedagogisch klimaat en de talentontwikkeling van de verschillende leerlingen. Een school waar ik mij graag aan wil verbinden.

Sinds 1998 ben ik werkzaam binnen het middelbaar- en hoger onderwijs en heb ik een aantal mooie functies mogen bekleden. Als onder andere docent, zorgcoördinator, sociale vaardigheidstrainer, jeugdhulpverlener, coach, beleidsadviseur onderwijs, teamleider en directeur van een middelbare school heb ik veel aspecten van het onderwijs voorbij zien komen. Alle functies heb ik met evenveel plezier vervuld, waarbij de cognitieve en sociale ontwikkeling van de leerling voor mij altijd centraal heeft gestaan. Ik ben er trots op dat ik nu een bijdrage kan gaan leveren aan het openbaar onderwijs in de Hoeksche Waard.Dekens

Op persoonlijk vlak kan ik u vertellen dat ik in Oud-Beijerland woon en gelukkig getrouwd ben met Bianca. Mijn vrouw is werkzaam als adviseur economische zaken in de Nissewaard. Ons gezin bestaat verder uit vier kinderen, van wie er één op de kinderopvang zit, twee op de basisschool en één op het Hoeksch Lyceum.

De komende jaren zal ik met het team blijven werken aan de kwaliteit van de Vwo-afdeling en het verder op de kaart zetten van het Hoeksch Lyceum. Ik kijk er naar uit u volgend schooljaar te mogen ontmoeten.

Jeroen Dekens

Achtergrond Jeroen Dekens

Jeroen Dekens (1976) studeerde geschiedenis aan de Lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam (1994-1998). Verder volgde hij de opleiding tot zorgcoördinator (2004) en de opleiding tot coach van docenten aan het IVLOS van de Universiteit Utrecht (2005). In 2008 behaalde hij zijn master’s degree in de stadspedagogiek (onderdeel van de sociale pedagogiek) en in 2013 behaalde hij zijn tweede master’s degree (cum laude) aan de leiderschapsacademie aan de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool Amsterdam met een specialisatie onderwijsmanagement en persoonlijk leiderschap