Florine en Sasja winnen PWS wedstrijd

Onlangs vond in de aula van het Hoeksch Lyceum de finale plaats van de profielwerkstukkenwedstrijd. Onder grote belangstelling van (groot)ouders, familie en bekenden presenteerden drie HAVO- en drie VWO-eindexamenkandidaten op gedreven en enthousiaste wijze hun werk en streden aldus om de hoogste eer. Een deskundige jury, gevormd door dr. P.v.d.Laan, drs. R.Renes en de twee prijswinnaars van vorig jaar, Wolf Elenbaas en Jesse Tilro, had de moeilijke maar dankbare taak een winnaar aan te wijzen. Moeilijk was het zeker, want alle presentaties waren van een hoog gehalte.

Voor het HAVO presenteerde Elvira den Boer met haar Frozen Medley een muzikale compositie van de eerste orde, die zij knap had vervaardigd op basis van Disneys beroemde animatiefilm. Het Jeugdorkest had zij bereid gevonden deze schepping ten gehore te brengen.. Florine Schipper presenteerde op duidelijke wijze de uitkomst van haar uit een serie belangwekkende deelvragen opgebouwd onderzoek naar Dyslexie, gebaseerd mede op interviews en enquêtes, met de bemoedigende conclusie, dat er geen reden is tot wanhoop voor degenen die hieraan lijden omdat er adequate hulp bestaat. Oskar Smaal maakte met zijn vrolijke presentatie van zijn PW getiteld “Hoe win je het meeste geld in een casino” wiskundig duidelijk, dat je het beste online kunt gokken, maar vooral, dat je het meeste wint als je het meeste geld inzet en tenslotte, dat je als je geen geluk hebt, altijd nog kunt gaan werken. Na ampel beraad wees de jury Florine Schipper als winnaar aan.

Voor het VWO betrad als eerste Eline Rompen het toneel: zij had de Junior Med School gevolgd, inclusief de Summer School in het Erasmus MC, en deed aan de hand van een zeer overzichtelijke prezie verslag van haar onderzoek naar Resistentie tegen hormonale therapie bij borstkanker. De jury prees de diepgang en het hoogst wetenschappelijk karakter van dit specialistische oncologische onderzoek. Noelle Lageweg had het aangedurfd de (Engelse versie van) de pil van de Franse econoom Piketty, Capital in the 21th Century te fileren, en wel zo grondig, dat de juryvoorzitter opmerkte, dat hij dank zij haar werk nu zelf het boek niet meer hoefde te lezen. Een interview met de politicus Henk Nijboer verleende extra cachet aan haar studie. Als winnaar wees de jury echter Sasja van der Ven aan, die de prangende vraag WIFI-straling: gevaarlijk? op overtuigende wijze met ja wist te beantwoorden mede aan de hand van een origineel onderzoek naar de achterblijvende groei van waterkers in de nabijheid van de WIFI-router.

Beide winnaars ontvingen uit handen van de juryvoorzitter een cheque van € 250.- . Met een enthousiasmerend slotwoord sloot de rector, mevr. drs. R. Valkenborg, deze geslaagde avond af.