Voorlichting Cambridge English voor 3 en 4 VWO

 

Het komt steeds vaker voor dat leerlingen na het behalen van een Vwo diploma verder willen studeren aan  universiteiten of HBO’s in binnen- of buitenland waar Engels de voertaal is. Niet alleen worden de colleges op deze instituten in het Engels gegeven, de leerlingen moeten ook in vlot Engels presentaties houden en essays schrijven. Een zeer goede beheersing van de Engelse taal is dan van vereist.

CAE
Het niveau van het landelijk Vwo-examen Engels is pittig, maar niet zodanig dat de leerlingen in alle gevallen zonder problemen een universitaire opleiding in de Engelse taal kunnen volgen. Om hen nog beter toe te rusten wil het Hoeksch Lyceum in het komende cursusjaar naast de reguliere lessen het Cambridge programma ‘Advanced in English Certificate (CAE)’ aan de klassen V4 en V5 aanbieden. Het  niveau van CAE ligt hoger dan het reguliere VWO-niveau.

Het programma is ontwikkeld door de Universiteit van Cambridge. De cursus duurt een jaar en wordt afgesloten met examens in vijf onderdelen: lees-, schrijf-, luister- en spreekvaardigheid, en ‘use of English’ (grammatica en woordenschat). De examens worden centraal afgenomen onder regie van de British Council. De Cambridge-diploma’s zijn internationaal erkend. Zo beschouwen buitenlandse werkgevers het CAE-diploma als garantie voor het vereiste taalniveau voor functies van hoger opgeleiden en vergroot het CAE-diploma de kans op toelating tot academische studies in het buitenland dan wel Engelstalige opleidingen in eigen land. Het Cambridge programma vervangt echter niet het reguliere examen Engels. Alle leerlingen zullen te allen tijde het CSE examen Engels moeten afleggen.

Ouders en leerlingen uit 3 en 4 Vwo worden hierbij van harte uitgenodigd om meer over ons Cambridge CAE-programma te weten te komen tijdens de voorlichtingsbijeenkomst die wordt georganiseerd op 9 maart 2015 van 16.30 – 17.30 uur in lokaal 225.

Logo Cambridge