Vernieuwing BiNaSk Vleugel

Het Hoeksch Lyceum is begonnen met de herinrichting van de practicumlokalen voor de vakken Biologie, Scheikunde en Natuurkunde. De eerste fase van de vernieuwing van de BiNaSk vleugel in het Hoeksch Lyceum is afgerond.  Het Hoeksch Lyceum heeft er nu  een aantal vaklokalen bij die passen bij de visie van de school: leerlingen uitdagen tot het ontwikkelen van hun talenten door het aanbieden van activerende lesprogramma’s in een aantrekkelijke en inspirerende leeromgeving.

Naast een lokaal met eilandtafels, waarbij de leerlingen  gezamenlijk kunnen werken aan de praktische opdrachten, is er ook een extra lokaal gecreëerd in laboratoriumopstellling. De leerlingen kunnen daar onder begeleiding van de docent en de technisch onderwijs assistent werken aan doorlopende onderzoeken en experimenten zoals voor het profielwerkstuk.

Het Hoeksch Lyceum is trots op het modern ingericht leerplein bij de nieuwe practicumlokalen. De leerlingen hebben nu extra werkplekken waar ze zelfstandig of docentgestuurd aan de slag kunnen met hun opdrachten. Het meubilair is zodanig opgesteld dat er mogelijkheden zijn voor verschillende leerstijlen en leervormen. De leerlingen kunnen in een uitdagende en leerlingvriendelijke omgeving samenwerken. Echter, een leerling die kiest om alleen te studeren, vindt hier op het leerplein ook een prima plek.

De volgende fase van de herinrichting omvat aanpassingen van de overige vaklokalen, zodat deze nog beter uitgerust zijn voor het uitvoeren van veel practica bij de natuurwetenschappelijke vakken. Realisatie staat gepland vòòr het begin  van volgend schooljaar.

Leerplein BiNaSk febr. 2015 (9) Leerplein BiNaSk febr. 2015 (7)