100 jaar Hoeksch Lyceum - RSG!

Regelmatig plaatst de werkgroep 100 jaar Hoeksch Lyceum mededelingen:

mededeling 5 (nov. 2017)

Beste allemaal,

Hier weer een update over het Honderdjarig Bestaan van onze school dat we in september 2018 groots hopen te vieren.

Inmiddels is er een grote werkgroep ontstaan waarin (oud-)docenten, (oud-)leerlingen, ouders en medewerkers van school zitting hebben. Zij hebben onder leiding van docent dhr. de Vries de diverse taken verdeeld en werken nu de plannen verder uit. Ook is er met Het Kompas afgesproken dat met ingang van januari er elke maand een interview verschijnt met een bijzondere oud-leerling, dit alles als opmaat naar het feest. Onze docente Nederlands mevrouw Beverwijk zal dit item verzorgen.

Meer informatie

Uit de pers