Veiligheidsbeleid

Op het Hoeksch Lyceum wordt het door de Stichting OVO HW (Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard) opgestelde protocol Veiligheidsbeleid gehanteerd.

U kunt dit beleid op de website van de stichting OVO HW downloaden.

Convenant veilig in en om de school

De scholen voor voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard, de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeenten Cromstrijen en Oud-Beijerland hebben afspraken gemaakt op het gebied van veiligheid in en om de school.
Deze afspraken zijn vastgelegd in het convenant “Veilig in/ om de scholen voor voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard”. Deze afspraken hebben tot doel om meer duidelijkheid en samenhang te bereiken in het omgaan met ontoelaatbaar gedrag van leerlingen. Het tijdig signaleren en het snel en adequaat reageren door de partijen die betrokken zijn bij het convenant zal een duidelijk effect hebben en ook preventief werken.
Strafbare feiten in en om de school of in relatie met de school worden altijd gemeld aan de politie, al dan niet in de vorm van een aangifte. Aangifte kan zowel door de school als door het slachtoffer worden gedaan.

Onder strafbare feiten wordt verstaan:

• Psychisch en lichamelijk geweld

• Diefstal en vernieling

• Seksuele intimidatie

• Het bij zich hebben of het gebruiken van wapens, drugs, alcohol, vuurwerk of gestolen goederen

In geval van (vermoeden van) strafbare handelingen kunnen door en op last van de directie jassen, tassen en kluisjes worden gecontroleerd. Dit kan ook preventief plaatsvinden. De volledige tekst van het convenant is onder Voorschriften en Protocollen.

Convenant Veiligheid in en om de school

Voor overige reglementen en huisregels van het Hoeksch Lyceum verwijzen we u naar de pagina Voorschriften en Regelementen.

 

 

Laatste wijziging op 19 september 2016