Vakken en Lestijden

Vakken in de brugklas

Je krijgt in de brugklas veel vakken en een aantal daarvan zijn nieuw voor je. We geven ieder vak een afkorting. Deze afkortingen vind je straks weer terug in je rooster.

NE = Nederlands
EN = Engels
FA= Frans
WI = wiskunde
GS = geschiedenis
AK = aardrijkskunde
Bio = biologie
Inf= Informatica
MU= Muziek
TK= Tekenen
BV= Beeldende Vorming
LO = Lichamelijke Opvoeding  (gym)
SL = Studieles (contactuur met je mentor)

Voor de leerlingen die naar de gymnasiumbrugklas gaan komt daar nog Latijn bij (=LA)

De brugperiode duurt twee jaar.

In het tweede leerjaar komen er nog wat vakken bij:
DU= Duits
EC= Economie
NA= Natuurkunde of
NSK= Natuurkunde/scheikunde

Voor de gymnasiumleerlingen komt daar dan nog Grieks bij (=GR)

Lestijden

Op het voortgezet onderwijs zijn de schooltijden anders dan op de basisschool. Je kan maximaal acht uur per dag les krijgen. In de eerste klas heb je nog geen 8e lesuren waardoor je uiterlijk om 15.05 uur klaar bent.
Je rooster wordt in de brugklas nog zo gemaakt dat je geen tussenuren hebt. Lessen die uitvallen worden opgevangen, behalve het 1e lesuur. Als dit lesuur uitvalt stuurt school jou een SMS-bericht.

De lesuren  zijn als volgt:

1e lesuur van 8:25 uur tot 9:15 uur
2e lesuur van 9:15 uur tot 10:05 uur
PAUZE 1 van 10:05 uur tot 10:30 uur
3e lesuur van 10:30 uur tot 11:20 uur
4e lesuur van 11:20 uur tot 12:10 uur
5e lesuur van 12:10 uur tot 13:00 uur
PAUZE 2 van 13:00 uur tot 13:25 uur
6e lesuur van 13:25 uur tot 14:15 uur
7e lesuur van 14:15 uur tot 15:05 uur
8e lesuur van 15:05 uur tot 15:55 uur

Pauzes

Pauzes van de onderbouw en de bovenbouw zijn gescheiden. Dit zorgt voor een rustiger schoolplein en aula. Op deze manier ben je ook met alleen leeftijdsgenootjes op het schoolplein.
In de pauzes mag je niet van het schoolplein af. Natuurlijk kan je ook in de aula zitten tijdens de pauzes.

Laatste wijziging op 17 januari 2018