Berichten met label ‘debatgroep’

Leerlingen in debat met PvdA-voorzitter Spekman

Woensdagmiddag 18 mei komt landelijke partijvoorzitter van de PvdA dhr. Spekman naar onze school om in debat te gaan met ca. 25 leerlingen uit havo 4 en vwo 4. De afdeling Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee van de PvdA heeft Spekman uitgenodigd voor een werkbezoek aan onze regio. Onderdeel van dit bezoek is een debat met jongeren over de toekomst van de Hoeksche Waard in de meest brede zin. Het debat heeft een beetje de opzet van het programma College Tour. 

Het debat wordt gehouden in de aula van 15.15 tot 16.15 uur. De volgende drie onderwerpen zullen aan bod komen:
– politiek dichtbij,
– leefbaarheid van de Hoeksche Waard in relatie met herindeling,
– duurzame energie in relatie tot windmolens. 

Ieder onderwerp wordt kort ingeleid, hierna kunnen de leerlingen met groene en rode kaarten aangeven of ze voor of tegen de stelling zijn. De gespreksleider, oud-leerling Jelle Stelpstra, zal de leerlingen vragen naar de achtergrond van hun keuze en vervolgens in gesprek gaan met Hans Spekman over het betreffende onderwerp. Hierna kunnen de leerlingen ook vragen stellen aan Hans Spekman. Tot slot laten de leerlingen met behulp van de rode en groene kaarten zien of ze van mening zijn veranderd. 

De leerlingen hebben zich zelf voor dit debat op kunnen geven. Dhr. Gijben heeft de leerlingen een korte update gegeven van wat er op politiek gebied allemaal speelt op ons mooie eiland.  Spekman naar Lyceum AD 12-5-2016

We zien dit debat als een goede voorbereiding op het grote debat van maandagmiddag 13 juni. Dit debat, georganiseerd door de provincie, zal ook gaan over de toekomst van de Hoeksche Waard. Naast ca. 120 leerlingen zijn hiervoor ook de burgemeesters en wethouders van de Hoeksche Waard uitgenodigd.

dhr. J. de Vries
mevr. C. Beverwijk

 

 

 

 

Debatgroep neemt volgend jaar revanche

Het jongerendebat Nederland Leest tegen het Revius Lyceum uit Maassluis: Lisanne den Held van het Revius Lyceum was de winnaar.

Volgend jaar neemt het Hoeksch Lyceum uiteraard revanche in Maassluis!

Max Havelaartoernooi in beeld

Dit jaar kwamen honderd leerlingen uit vijftig scholen naar de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden om mee te doen aan de wedstrijd. Ze kregen colleges en workshops over speechen en stortten zich daarna in de speechwedstrijd.
Anna de Koning uit de 4e klas gymnasium van onze school heeft hierbij een tweede plaats behaald.

Spreken als Havelaar

De leerlingen konden uit een reeks colleges kiezen, variërend van ‘Humor en andere inleidingstechnieken’ tot ‘Pitchen met Powerpoint’. Leids hoogleraar Journalistiek & Nieuwe Media Jaap de Jong verzorgde een college ‘Spreken als Havelaar’. Na de colleges was het tijd voor de leerlingen de opgedane kennis in de praktijk te brengen door in tweetallen een speech voor te bereiden en deze in kleine groepen voor te dragen. Uit elke groep mocht één duo door naar de finale. Tenslotte mochten deze finalisten hun toespraak voor de jury houden.

 

Debatgroep naar Jongerenlagerhuis

Felle debatten en indrukwekkende speeches bij het Jongerenlagerhuis

Net voor de voorjaarsvakantie heeft het debatteam meegedaan met de provinciale voorronde van het Jongerenlagerhuis, georganiseerd door de VARA en Hope XXL. Om 8.00 uur vertrokken Babette Mol (G2), Anna de Koning (G3), Julian in ’t Veld(V4), Victor Schonk(V4), Amanda vd Beek(V4), Eva Vermeiren (V4), Noelle Lageweg (V5), Sophie Bochoven (V5), Nathelie Pot (V5) en Zijnab Zia (V5) naar het Provinciehuis in Den Haag. Noor van Ommen (G2) en Jesse Blaauw (G2) gingen mee als reservedebaters. 

We waren in een zware poule ingedeeld met naar wat later bleek de winnende school van de dag. Dit betekent dat ons team het niet gemakkelijk heeft gehad, maar de leerlingen hebben zich goed verweerd. Helaas werd een van de debaters ziek, waardoor Noor voor haar is ingevallen. Goed dat we reservedebaters hadden meegenomen. 

Samen met coach Daniel Amesz heeft het team in korte tijd meer dan 12 stellingen voorbereid over zeer diverse onderwerpen, zoals: Het aantal uren Engelse les op de middelbare school moet worden verdubbeld en De glastuinbouw in Zuid-Holland heeft geen toekomst meer.  Daarnaast zijn twee speeches van 2,5 minuut voorbereid. Anna heeft de zogenaamde provinciale rede voor haar rekening genomen over de voorbeeldfunctie van Zuid-Holland. De V-rede van Sophie ging over de toekomst van jongeren. 

We willen graag dhr. De Vries bedanken voor zijn ondersteuning en mevr. Morang voor het rijden van het team.

Carla Beverwijk


foto’s dhr. J. de Vries

Leerlingen naar European Youth Parliament

EYP 2014: vermoeiend maar ook erg leerzaam én leuk!

Zondagmorgen 12 januari verzamelden Anna , Julian, Victor, Amanda, Sophie, Noelle, Nathelie en Zijnab  zich al vroeg voor een enerverende dag in Breda. Voor de derde keer heeft onze debatclub namelijk meegedaan met het EYP (European Youth Parliament), een internationaal jongerenmodel van de EG. Een extra uitdaging is dat, gezien het internationale karakter, de gehele dag uitsluitend Engels wordt gesproken.

Na de ontvangst op het Mencia de Mendoza Lyceum werd er door middel van allerlei spelletjes kennis gemaakt met de leerlingen van de andere scholen, het  zogenaamde Icebreaking. Daarna was het tijd voor Committee Work. Er moest met elkaar een voorstel over de problemen rond Syrië worden voorbereid. ’s Middags was het tijd voor het nog serieuzere werk. Acht voorstellen mbt Europese problematiek werden kritisch besproken.  Onderwerpen waren onder meer  het verminderen van CO2-uitstoot, terugdringen van doping maar ook het verminderen van belastingontduiking en hoe gaan we om met natuurrampen. Geen kinderachtige onderwerpen waar deze jongeren samen een antwoord op probeerden te vinden.

Na het diner (pizza’s) werd bekend gemaakt welke school door mocht naar de nationale ronde van het EYP. Helaas waren wij dat niet, maar de leerlingen mogen trots zijn op zichzelf want ze hebben het erg goed gedaan. Om 20.30 uur vertrokken we weer naar huis. Natuurlijk werd de groep deze dag weer begeleid door debatcoach Daniel Amesz. Dhr. Schonk was zo vriendelijk om mevr. Beverwijk halverwege de middag  te vervangen.

Op 14 februari is de volgende debatwedstrijd: Op weg naar het Lagerhuis. 

Carla Beverwijk

Jongerendebat in gemeentehuis

Vrijdag 29 november vindt in de raadszaal van het gemeentehuis het traditionele jongerendebat plaats.
Veertien leerlingen debatteren over stellingen die betrekking hebben op het boek : Erik of het klein insectenboek.

Klik hier voor meer informatie over dit jongerendebat.

IMG_5548