Berichten met label ‘debat’

Leerlingen in debat met gemeentebestuur

Zo’n 50 bovenbouw leerlingen zijn op woensdagmiddag 5 oktober in debat gegaan met het gemeentebestuur van Oud-Beijerland:

(Foto’s: hr J. de Vries)

 

 

 

Max Havelaartoernooi in beeld

Dit jaar kwamen honderd leerlingen uit vijftig scholen naar de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden om mee te doen aan de wedstrijd. Ze kregen colleges en workshops over speechen en stortten zich daarna in de speechwedstrijd.
Anna de Koning uit de 4e klas gymnasium van onze school heeft hierbij een tweede plaats behaald.

Spreken als Havelaar

De leerlingen konden uit een reeks colleges kiezen, variërend van ‘Humor en andere inleidingstechnieken’ tot ‘Pitchen met Powerpoint’. Leids hoogleraar Journalistiek & Nieuwe Media Jaap de Jong verzorgde een college ‘Spreken als Havelaar’. Na de colleges was het tijd voor de leerlingen de opgedane kennis in de praktijk te brengen door in tweetallen een speech voor te bereiden en deze in kleine groepen voor te dragen. Uit elke groep mocht één duo door naar de finale. Tenslotte mochten deze finalisten hun toespraak voor de jury houden.

 

Anna finalist bij Max Havelaar Toernooi

Anna finalist bij Max Havelaar Toesprakentoernooi

Anna de Koning is zaterdag 27 september doorgedrongen tot de finale van het Max Havelaar Toesprakentoernooi.  Maar liefst 100 welbespraakte leerlingen uit de bovenbouw van havo en vwo gingen met elkaar de mondelinge strijd aan bij de Haagse vestiging van Universiteit Leiden.

Het doel van de dag was een topspeecher worden, je verdiepen in fairtrade én het werk van Multatuli beter leren kennen. De Universiteit Leiden, het Multatuli Genootschap en de Stichting Max Havelaar hadden hiervoor hun krachten gebundeld.

Onze school werd vertegenwoordigd door Zijnab Zia, Sophie van Bochove en Anna de Koning. Zij werden begeleid door mevr. Beverwijk en als extra ondersteuning ging onverwacht onze rector, mevr. Vroegindeweij, mee. ’s Morgens volgden de leerlingen drie verschillende colleges die elk een ander aspect van het speechen belichtten, zoals hoe verwerk je humor in je speech, welke stijlmiddelen zijn er en wat is een goede opening of afsluiting? Na de colleges brachten de leerlingen de opgedane kennis meteen in de praktijk door in tweetallen in 90 minuten een speech voor te bereiden en deze daarna voor te dragen. Hieruit werden vijf finalisten gekozen die hun speech presenteerden voor een jury en een volle collegezaal.

De jury sprak vol lof over de speech van Anna, die als enige alleen presenteerde omdat haar teamgenoot op het laatst verhinderd was om mee te gaan. Zo vonden ze het een gewaagde retorische aanpak dat Anna aan het einde van haar speech de zaal fel verweet niet op te staan tegen pesten. Helaas was Anna niet de uiteindelijke winnaar maar wel een hele goede tweede.

Mevr. Beverwijk

 

Laatste wijziging op in Nieuws, Op stap met labels: Schooljaar 2013-2014