Sectorkeuze

In de bovenbouw mavo kiezen de leerlingen een sector. Net zoals binnen de profielen van havo en Vwo bepalen ze hiermee richting voor hun vervolgstudie. De mavoleerling maakt in de bovenbouw een sectorwerkstuk.

In de loop van het 2e leerjaar mavo geeft de decaan voorlichting over de verschillende sectoren. Aan het einde van leerjaar 2 moet de sector immers gekozen zijn.

Keuzeformulier mavo 4 2016-2017

De decaan heeft in januari 2017 een voorlichtingsavond gegeven aan ouders van leerlingen uit mavo 3.

Bekijk hier nog kort de PowerPoint presentatie van deze voorlichtingsavond:

voorlichting ouders mavo 3 op 11 januari 2017 (vakkenpakketkeuze)

Laatste wijziging op 23 januari 2017