SE-weken

De SE-periodes zijn dit schooljaar als volgt vastgesteld:

Voorexamenklassen (4 havo, 4 en 5 vwo)

Eén periode: t/m 9 juni 2017

Examenklassen ( 5 havo, 6 vwo)

1e periode: t/m 20 jan. 2017
2e periode: t/m 31 mrt 2017

SE-weken voor de examenklassen:

1e SE-week: 7 t/m 11 november 2016
2e SE-week: 16 t/m 27 jan. 2017
3e SE-week: 20 t/m 30 mrt 2017

 

Laatste wijziging op 24 november 2016