Rekentoets

De rekentoets is inmiddels een onderdeel van het examen.

Rekentoets 2016-2017

De rekentoets is een verplicht onderdeel van het eindexamen voor alle leerlingen, dus ook voor leerlingen die geen wiskunde in hun pakket hebben.
Het resultaat wordt op de cijferlijst bij het diploma vermeld. Alleen voor vwo-leerlingen telt de uitslag mee in de slaag-zak regeling.
De digitale toets mag 4 x gemaakt worden, waarbij het hoogste cijfer telt. De toets wordt voor de eerste keer aangeboden in de voor-examenklas.

Mavo: niveau 2F, 90 minuten

Havo: niveau 3F, 120 minuten

Vwo: niveau 3F, 120 minuten.  De rekentoets is onderdeel van de kernvakkenregel: voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en de rekentoets mag een leerling maximaal één vijf halen als de rest van de vakken worden afgesloten met een 6 of hoger.

Voor leerlingen, die zijn blijven zitten of zijn gezakt, is het oude cijfer vervallen; zij krijgen 4 nieuwe kansen.

Leerlingen met dyscalculie of dyslexie krijgen maximaal een half uur extra tijd.

Voor kandidaten met ernstige rekenproblemen/dyscalculie is een ER-toets beschikbaar (neem hiervoor contact op met mevr. Derksen).

Zodra een leerling een voldoende (6 of hoger) heeft gehaald is deelname niet verder verplicht. Opgaan voor cijferverbetering of een hoger niveau mag altijd.

Leerstof

Getallen, verhoudingen, meten & meetkunde en verbanden.

Zie de syllabus op www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-rekenen-2f-en-3f

Afname data

1e afname periode 2e afname periode 3e afname periode
10 t/m 23 januari 2017 7 t/m 20 maart 2017 6 vwo: 24 mei 2017

29 mei t/m 9 juni 2017

De toets wordt op de computer gemaakt, deels zonder en deels met rekenmachine op het scherm.

Extra hulp

Mavo leerlingen kunnen terecht bij meneer Almeida: p.almeida@hoekschlyceum.nl

Havo en vwo-leerlingen kunnen terecht bij meneer Zonneveld: b.zonneveld@hoekschlyceum.nl

Het oefenprogramma

Log in op een computer met internet via www.studyflow.nl
Gebruikersnaam: e-mail adres (opgegeven in Magister)
Wachtwoord: leerlingnummer (4 cijfers)

Nog meer oefenen

Op internet zijn er diverse oefenprogramma’s te vinden, zowel betaald als gratis. Voorbeelden hiervan zijn: ‘BeterRekenen.nl’, ‘RekenAPK.nl’ en ‘RekenBeter.nl’
Op de website www.cito.nl is veel informatie over de rekentoets te vinden. Zo ook oefentoetsen van vorige jaren, met antwoorden.

Meer informatie?

Mevr. Ing. C. Derksen, rekencoördinator: c.derksen@hoekschlyceum.nl

 

Het CvTE (het College voor Toetsen en Examens) heeft een kort filmpje laten maken over de constructie, afname en normering van de rekentoets vo en het rekenexamen mbo.  

Het filmpje is niet alleen bedoeld voor mensen die professioneel met rekenen te maken hebben, maar juist voor een breder publiek van geïnteresseerden waaronder docenten, ouders en leerlingen. Het Hoeksch Lyceum biedt onderstaand filmpje graag ter informatie aan. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met school. 

 

Laatste wijziging op 19 februari 2017