Ouderspreekavonden

Naar aanleiding van de rapporten wordt u uitgenodigd voor een 10-minutengesprek op de ouderavond.
U kunt spreken met docenten en/of met de mentor van uw kind(eren).

De mentor kan leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) na het eerste en/of tweede rapport ook expliciet uitnodigen voor een rapportgesprek.
Indien van toepassing wordt ook het handelingsplan besproken.
Uiteraard kunt u desgewenst ook tussentijds contact hebben met de school. Afspraken met mentoren, docenten en teamleiders kunt u telefonisch of via e-mail maken. De e-mail adressen kunt u vinden op de pagina ‘Personeel‘.

Voorlichtingsavonden
De eerste voorlichtingsavond (voor de ouder(s)/verzorger(s) van brugklassers) is aan het begin van het schooljaar. We ontvangen u dan graag om met de school en de docenten kennis te maken. Later in het schooljaar volgen nog meer avondbijeenkomsten voor de andere leerjaren waarop we u informeren over de mogelijkheden die het Hoeksch Lyceum biedt.

In elk leerjaar zijn er voor de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) belangrijke keuzemomenten.
De decaan verzorgt in samenwerking met docenten en teamleiders voorlichting, die te maken heeft met de keuze van het juiste schooltype, het examenprofiel en de keuze van een vervolgopleiding of beroep.

Daarnaast verzorgen wij een aantal aanvullenden activiteiten, zoals:
• keuzebegeleidingslessen
• beroepenvoorlichting door mensen uit de praktijk
• beroepsgerichte stages
• het bezoeken van open dagen en vervolgopleidingen

Ouder(s)/verzorger(s) worden via Magister/email uitgenodigd voor deze avonden.

Hieronder vindt u de PPT presentaties van de informatie-avonden van het huidige schooljaar:

Presentatie ouderavond 4 havo (29-8-2017)

Laatste wijziging op 4 september 2017