Kwaliteitsonderzoek

Onze school geeft goed onderwijs, maar wij streven altijd naar beter. Zelfevaluatie is daarbij een belangrijk middel:

Wij meten geregeld de leeropbrengsten van onze leerlingen en vergelijken de resultaten met de gestelde kwaliteitsnormen.
Wij peilen structureel de tevredenheid van ouders en leerlingen over ons onderwijs, de organisatie en de schoolcultuur.

Onze school is aangesloten bij een overkoepelende organisatie op het gebied van kwaliteitszorg: Kwaliteitscholen. Daar het tenslotte gaat om de kwaliteit van het onderwijs aan uw kind(eren) willen wij u graag informeren over de toepassing van kwaliteitscholen door de kwaliteitsgroep van het Hoeksch Lyceum.

Alle relevante informatie kunt u vinden op de site www.kwaliteitscholen.nl 

 

 

 

Laatste wijziging op 17 augustus 2015