Teams

Het Hoeksch Lyceum is opgedeeld in een aantal teams, die onder leiding staan van een teamleider. Elke docent behoort tot één van de teams/afdelingen.

De teamleider
De teamleider is de leider van het team. De teamleider zorgt voor de dagelijkse en operationele aansturing van het team, c.q. de afdeling.
Een overzicht van onze teamleiders vindt u op de pagina
Onze School/Organisatie en Personeel/Personeel.

Mentoren
Tijdens het onderwijsproces wordt de leerling begeleid door een geschoolde mentor. De mentor is verantwoordelijk voor de cognitieve en sociaal-emotionele begeleiding. De mentor onderhoudt intensieve contacten met de leerling en de ouders/verzorgers en andere begeleiders.
Voor een overzicht van alle mentoren, zie de pagina
Onze School/Organisatie en Personeel/Personeel.

De sectie
Het Hoeksch Lyceum kent vele vaksecties. De sectievoorzitter is namens de sectie als eerste aanspreekbaar op de kwaliteit van het onderwijs, de afstemming en samenwerking in de sectie, de examens en de resultaten en de overdracht van informatie -op leerlingniveau- van de ene klas naar de andere.

Laatste wijziging op 2 juni 2015