Personeel en organisatie

De organisatie

De leiding van de school ligt in handen van de rector. Zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, de leerlingenzorg, het schoolklimaat, de inzet en taakverdeling van het personeel, alsmede het gebruik van het gebouw en het beheer van de middelen.
De rector wordt bijgestaan door  vier teamleiders. Samen vormen zij de directie.

De rector voert namens het bestuur van Stichting OVO Hoeksche Waard het overleg met de medezeggenschapsraad. De eindverantwoordelijkheid voor de totale schoolorganisatie berust bij het schoolbestuur.

Teamleiders
Het Hoeksch Lyceum heeft vier teamleiders.
De teamleider onderbouw geeft leiding aan de eerste twee leerjaren, in het 2e leerjaar uitsluitend aan de heterogene klassen (mavo/havo, havo/vwo). Daarnaast is er een teamleider mavo, een teamleider havo en teamleider vwo.

Mentoren
Elke leerlingengroep heeft een mentor die in de regel ook een vak aan de klas doceert. De mentor is verantwoordelijk voor de cognitieve en sociaal- emotionele begeleiding (eerstelijns-zorg) van zijn groep. De mentor onderhoudt intensief contact met de leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s).

Onderwijsondersteunend personeel
De administratie en het secretariaat verrichten ondersteunende, administratieve taken. De administratie is verantwoordelijk voor de telefonische bereikbaarheid van de school.

De conciërges dragen zorg voor de gebouwen, houden toezicht op de leerlingen en coördineren werkzaamheden met betrekking tot de kantine en de schoonmaak.

Bureau Planning is verantwoordelijk voor alle roosters en planningen.

De verzuimcoördinator registreert en informeert docenten/mentoren/teamleiders met betrekking tot afmeldingen van leerlingen door ouder(s)/verzorger(s) en onderhoudt contacten met ouder(s)/verzorger(s) bij ziekmelding van leerlingen tijdens de lessen.
Ook vangt de verzuimcoördinator de uit de les gestuurde leerlingen op.

Teamassistenten verrichten ondersteunende werkzaamheden voor de teamleiders.

Onderwijsassistenten en technisch onderwijsassistenten (TOA’s) verrichten werkzaamheden ter ondersteuning van de docenten en het onderwijs in het algemeen.

Laatste wijziging op 14 september 2016