Medezeggenschap (MR/LR)

In de MR zijn leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), docenten en onderwijsondersteunend personeel vertegenwoordigd. Alle belangrijke zaken die met de organisatie en het onderwijs op het Hoeksch Lyceum te maken hebben, worden door de directie aan de MR voorgelegd.

De MR is als volgt samengesteld:

Personeelsgeleding MR:

dhr. J.N. van Es, voorzitter (Hoeksch Lyceum)
dhr. M.J. van Dijk, vicevoorzitter (Hoeksch Lyceum)
mw. I.W. Termeer – Groen, secretaris (Hoeksch Lyceum)
dhr. drs. P. den Hartog (Hoeksch Lyceum)
dhr. L. van der Leer  (Actief College)
mw. M. de Koning (Actief College)
mw. M. van Roessel (Hoeksch Lyceum)
mw. E. van Eeden (Actief College)

emailadres: mr@ovohw.nl

Oudergeleding MR:

dhr. M. Frijmuth (Hoeksch Lyceum)
mw. M. Baars (Hoeksch Lyceum)
dhr. M. de Ridder (Hoeksch Lyceum)
mw. C. Kokkelink  (Actief College)
dhr. E. Boehlé (Actief College)

e-mail: oudersmr gevolgd door @ovohw.nl (in verband met spam wordt hier niet het volledige mailadres vermeld).

Leerlinggeleding MR:
Lars Maarsveld (Actief College)
Nynke Brons (Hoeksch Lyceum)
Lisa Kruijthof (Hoeksch Lyceum)

Laatste wijziging op 9 december 2016