Onze school

Hoeksch Lyceum.

Het Hoeksch Lyceum is een school met een rijke traditie.
Onze school, ontstaan in 1918 als Rijks-HBS, is uitgegroeid tot een brede scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, en mavo.
Wij hebben een duidelijke visie: wij wensen een school te zijn:

  • die haar leerlingen een stevig fundament biedt voor hun verdere persoonlijke en sociale groei naar evenwichtige en verantwoordelijke jonge mensen, jongvolwassenen die zowel zelfstandig als in groepsverband goed kunnen functioneren in een pluriforme en multiculturele samenleving;
  • waar ouders kunnen vertrouwen op professionele en betrokken medewerkers die in dialoog met de ouders het beste uit hun kinderen halen. In deze dialoog is er wederzijdse erkenning van elkaars rol in het ontwikkelingsproces van het kind en de wil tot samenwerking in het belang van dat kind;
  • die medewerkers in staat stelt om gezamenlijk een werkklimaat te scheppen waarin plezier, beroepstrots, persoonlijke en professionele ontwikkeling wezenlijke elementen zijn.

Het creëren van een veilig schoolklimaat, dat zich kenmerkt door wederzijds respect, saamhorigheid, betrokkenheid en vertrouwen bevordert de uitwisseling van kennis en begrip. Niet apart maar samen kunnen wij zo onze kinderen toerusten voor een toekomst met succes.

Wij doen dit onder het motto Talent, Ambitie, Succes”. 

Wij willen de leerlingen in hun kracht zetten, een leeromgeving bieden waar je tot je recht komt en kunt worden wie je bent.

Talent

Het Hoeksch Lyceum telt ruim 1200 leerlingen met unieke intellectuele, artistieke, sportieve en sociale kwaliteiten. Wij stellen hen in staat deze talenten te ontdekken en/of verder te ontwikkelen. Zo kan de leerling de schoolloopbaan kiezen die bij hem of haar past en komen tot optimale resultaten. Wij bieden de leerlingen goed onderwijs met extra uitdaging. Naast het reguliere programma kunnen zij kiezen voor Cambridge Engels, een International Business College ( gecertificeerd Vecon Business School, een econasium en talentklassen (Kunstklas, ICT/Scienceklas en Sportklas).
Leerlingen kunnen deelnemen aan de debatgroep of het vermaarde Lego-team bij ICT. Bij de exacte vakken kunnen zij zich inschrijven voor olympiades. Hun artistieke talenten krijgen een kans op het open podium ( Hoeksch Lyceum’s Got Talent), bij de toneelclub of de crew van het Hoeksch Lyceum journaal. Natuurlijk zijn er ook inspirerende activiteiten in de vorm van dagexcursies, werkweken en buitenlandse reizen.

Ambitie

Er is niets mis met het hebben van ambitie. Wij sporen onze leerlingen aan tot persoonlijke ontwikkeling, het benutten van mogelijkheden en het streven naar optimale resultaten. Een breed, gevarieerd en kwalitatief goed onderwijsaanbod geeft uitdaging waar mogelijk en ondersteuning waar nodig.

Succes

Met elkaar dragen wij zorg voor de ontwikkeling van onze kinderen tot zelfstandige, verantwoordelijke volwassenen toegerust met de juiste kennis en vaardigheden. Jonge mensen met gevoel voor eigenwaarde, respect voor anderen, die goed in balans zijn, zodat zij vol vertrouwen een succesvolle toekomst tegemoet kunnen gaan.

Namens de directie en alle medewerkers wens ik onze leerlingen en hun ouders een succesvol schooljaar toe.

Met vriendelijke groet,

Mevr. Drs. R.M. Valkenborg
Rector Hoeksch Lyceum

Bestuur
Onze school wordt bestuurd door de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard (stichting OVO Hoeksche Waard).

De stichting heeft twee scholen voor voortgezet onderwijs:

Het Hoeksch Lyceum voor gymnasium, atheneum, havo en mavo.
Het Actief College voor vmbo gemengde leerweg, basis  en kader (allen met LWOO-ondersteuning) en LWT.

Meer informatie hierover is te vinden onder het menu ‘Bestuur’.

Gebouw en omgeving
Het Hoeksch Lyceum ligt aan de rand van Oud-Beijerland in de wijk ‘Zoomwijck’.
Het gebouw ligt in een rustige omgeving en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Het huidige gebouw werd betrokken in 1988. Het gebouw past bij de eisen van deze tijd.

 

Laatste wijziging op 26 januari 2018