Zorgteam

De coördinator onderwijsondersteuning/zorgplan
Het Hoeksch Lyceum kent een coördinator onderwijsondersteuning en een zorgplan. De coördinator onderwijsondersteuning coördineert alle processen rondom zorg die een leerling nodig heeft. In het zorgplan beschrijven wij op welke wijze wij de leerlingenzorg hebben georganiseerd. Mevr. R. Meijnen is de zorg oördinator van onze school.

ZORGPLAN (wordt binnenkort hier geplaatst)

Passend Onderwijs
Vanaf schooljaar 2014-2015 is passend onderwijs van kracht. Leerlingen met een cluster 3 en cluster 4 beschikking krijgen te maken met veranderingen. Voor deze leerlingen worden arrangementen opgezet die voorzien in de schoolse begeleiding.
De arrangementen voor een cluster 1 en cluster 2 beschikking blijven onveranderd van kracht.

Een luisterend oor :  de Vertrouwensdocent
Het leven van tieners is lang niet altijd gemakkelijk. Kleine of grote zorgen kunnen jongeren soms zo dwars zitten, dat ze in de problemen dreigen te komen. Het kan voor leerlingen prettig zijn een docent te kunnen benaderen die geheimhouding garandeert. Leerlingen kunnen met problemen dan ook terecht bij verschillende vertrouwensdocenten.

Schoolmaatschappelijk Werk
Soms komen ouders, kinderen en docenten voor vragen te staan waar ze geen raad mee wetenBijvoorbeeld over pesten of gepest worden, ontwikkelings- of gedragsproblemen, vragen over opvoeding en ouderschap.
De school kan, met toestemming van ouders, de schoolmaatschappelijk werker inschakelen, maar ouders en leerlingen kunnen hier ook rechtstreeks terecht.
De schoolmaatschappelijk werker biedt schoolondersteuning, (kortdurende) hulpverlening aan kinderen en ouders en verwijzing naar zorg buiten de school. Het is een laagdrempelige en snel inzetbare vorm van hulp.
De schoolmaatschappelijk werker is in dienst van Flexus Jeugdplein, is onafhankelijk en de gesprekken zijn vertrouwelijk. De schoolmaatschappelijk werker is op vaste tijden aanwezig op het Hoeksch Lyceum.

Orthopedagoog
Voor leerlingen met specifieke gedrags- en/of leerproblemen kan verwezen worden naar de orthopedagoog.

Careyn 
De jeugdgezondheidszorg wordt uitgevoerd door Careyn. Het eerste contactmoment vindt plaats met de jeugdverpleegkundige door middel van een preventief gezondheidsonderzoek.
Voor de leerlingen van de havo/vwo klassen gebeurt dit in het tweede leerjaar. Voor de leerlingen van de mavo is dit in het eerste leerjaar.

Dit onderzoek vindt plaats op school en bestaat uit twee onderdelen: de vragenlijst en de controle van de groei.
De vragenlijst bevat onder andere vragen over de gezondheid, het welbevinden en de vrijetijdsbesteding. Deze vragen worden individueel met de leerling nabesproken.
Deze onderzoeken zijn altijd vrijwillig.

Daarnaast kunnen leerlingen verwezen worden naar Careyn indien daar volgens het ziekteverzuimprotocol redenen voor zijn. Dit protocol is ook op de website na te lezen op de pagina Voorschriften en Reglementen.

 

En verder nog….
Er zijn ook grenzen aan onze leerlingenzorg. Zodra wij ons afvragen of onze school nog de juiste begeleiding kan bieden hebben wij overleg met ouders(s)/verzorger(s) om tot een goede oplossing te komen.

Laatste wijziging op 26 januari 2018