Zelfstandig werken

Zelfstandig werken in de bovenbouw Vwo

Op het Hoeksch Lyceum is enkele jaren terug gestart met een project waarin zelfstandiger gewerkt wordt in de Vwo-bovenbouw.
Een beperkt aantal uren per week werken leerlingen in een daarvoor geoutilleerde studieruimte zelfstandig aan opdrachten die zijn verstrekt door vakdocenten. Zij kunnen hierbij ook gebruik maken van een stilteruimte en uitgebreide ict-faciliteiten.

De vakken tekenen, handvaardigheid en informatica laten in alle lessen leerlingen zelfstandig werken, waarbij de opdrachten worden gestuurd vanuit een elektronische leeromgeving.
Hiernaast zijn er voor de leerlingen bovenbouw uren waarin docenten van diverse vakken de leerlingen in kleine groepen extra hulp geven.
De combinatie van de goed geoutilleerde en rustige studieruimte, een beperkt aantal uren waarin zelfstandig gewerkt moet worden en extra steunlessen zorgden ervoor dat in het eerste schooljaar een goede start is gemaakt met prima resultaten voor de betreffende leerlingen.

 

Laatste wijziging op 27 januari 2014