Verlengde brugklas

Leerlingen verschillen in aanleg en interesse en worden daarom op een zorgvuldige manier geplaatst in één van de brugklassen op onze scholengemeenschap. In dit proces wordt veel tijd en energie gestoken. Het advies van de basisschool is voor het Hoeksch Lyceum het belangrijkste criterium voor plaatsing. Wij gaan hierbij uit van de Hoekschewaardse plaatsingswijzer. Het Hoeksch Lyceum hecht waarde aan een goede relatie met de toeleverende basisscholen zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van hun expertise.

Het Hoeksch Lyceum heeft brugklassen op verschillende niveaus: naast aparte mavo, havo, atheneum en gymnasium klassen zijn er ook gecombineerde brugklassen: mavo-havo en havo-atheneum. Deze gecombineerde klassen hebben wij in het eerste, maar ook in het tweede jaar. Wij bieden de leerling op deze manier de kans zich te ontwikkelen.
Leerroutes

Dit is onze unieke verlengde brugperiode

De brugperiode op het Hoeksch Lyceum beslaat twee leerjaren, we spreken daarom over een verlengde brugperiode. Gedurende de brugperiode bepalen we in overleg de leerroute.
Hierbij wordt in ieder geval advies gevraagd aan de docenten en wordt in het eerste en in het tweede jaar een (Cito) niveauonderzoek gedaan.

De doelstelling van de brugklas
Wij willen dat onze leerlingen zich thuis voelen op het Hoeksch Lyceum. Daarom organiseren wij in juni al een kennismakingsbijeenkomst voor alle nieuwe brugklassers en hun mentor.

Het nieuwe schooljaar begint met een introductieperiode van twee dagen, waarin de leerlingen wegwijs worden gemaakt.
Wij gaan er van uit dat de leerlingen na twee maanden gewend zijn en sluiten deze gewenningsperiode af met het traditionele ‘wuppenfeest’.

Het Hoeksch Lyceum hecht ook aan goed contact met de ouders. De mentor is daarbij het eerste aanspreekpunt. Daarnaast worden kennismakings- en voorlichtingsavonden voor ouders georganiseerd.
Ook hebben ouders driemaal per jaar de gelegenheid om tijdens ouderavonden met docenten te overleggen over de resultaten van hun kind.

 

SchoolVragenlijst
In het najaar leggen we aan alle brugklasleerlingen de SchoolVragenlijst voor. Hiermee verzamelen wij opvattingen en meningen over onze school.
Globaal komen we meer te weten over:
• de werkhouding en motivatie
• het welbevinden op school
• het zelfvertrouwen / het zelfbeeld van de leerlingen

Daarnaast vindt in het kader van het kwaliteitsbeleid in de maanden november en mei een tevredenheidsonderzoek plaats.

Faciliteiten
De leerlingen kunnen gebruikmaken van faciliteiten als remedial teaching, bijles en huiswerkbegeleiding. Daarnaast zijn er op vaste tijden een orthopedagoog en een zorgcoördinator op school aanwezig. Verder zijn er vertrouwenspersonen aanwezig en er is een spreekuur van de maatschappelijk werker en Careyn.
Meer hierover onder
‘Ons onderwijsaanbod/Leerlingbegeleiding/zorgteam’

 Lessentabel brugklas

 


 

Laatste wijziging op 22 januari 2018