mavo

De mavo-opleiding, ook wel vmbo-TL, duurt in totaal vier jaar en geeft toegang tot MBO-opleiding niveau 4. 
De leerlingen doen in zes algemene vakken examen. Aan het einde van het derde leerjaar maken leerlngen eenkeuze uit een van de vier sectoren:

– Economie
– Zorg en Welzijn
– Techniek
– Landbouw

Keuzeformulier mavo 4 2016-2017

Binnen een sector bestaat elk vakkenpakket uit drie delen: het gemeenschappelijk deel (Nederlands, Engels, maatschappijleer en lichamelijke opvoeding), het sectordeel en het vrije deel. Bij alle keuzemomenten wordt intensieve begeleiding geboden.
Als leerlingen voor mavo+ kiezen, dan moet wiskunde en een extra examenvak gevolgd worden. Ook adviseren we leerlingen die havo willen doen om aardrijkskunde en/of geschiedenis in het pakket te houden. In mavo 4 worden extra modules Nederlands, Engels en wiskunde aangeboden aan leerlingen die na de mavo naar de havo willen (mavo+).

In de 3e en 4e klas is een zogenaamde “beroepenoriëntatie” verplicht en lopen de leerlingen een week stage buiten onze school.

Meer informatie over:
Doorstroom van mavo 4 naar havo 4

Ieder schooljaar zijn er verschillende informatieavonden voor de ouders van de leerlingen uit de mavo-klassen.

De decaan van de mavo-afdeling heeft tijdens de informatieavonden een presentatie gegeven.
Klik op onderstaande link voor deze presentatie:

Mavo-3 informatieavond
Mavo-4 informatieavond

Voorlichting ouders klas 2 vakkenpakketkeuze januari 2017

Open dagen schooljaar 2016-2017 MBO onderwijs:
Opendagenposter MBO 2016_2017

Laatste wijziging op 19 februari 2017